Už dnešní žáci základních škol jsou schopni vysvětlit, co to globální oteplování je a kdo za něj může. V téměř každé zprávě na internetu se dozvíme, že za zvýšení teploty planety stojí člověk a jeho průmyslová činnost. Lidé tomuto vyřčení bezmezně věří a někteří jsou schopni pro omezování průmyslu a emisí udělat cokoliv. Spalované látky jako takové rozhodně nejsou pro člověka ani přírodu úplně ideální, ale představují takovou hrozbu, jakou je právě již zmíněná změna klimatu? Vědci se snaží najít důvod, proč se naše planeta ohřívá. Odpověď není tak jednoduchá, jak by si mnozí mohli myslet.
ledovce ve vodě
Země jako taková podle některých vědců prochází dvěma hlavními klimatickými fázemi. Jedna fáze je podobná době ledové, kdy jsou teploty velmi nízké. Druhá v tom případě je fáze vyšších teplot. A podle některých vědců se my zrovna teď nacházíme pár století ve fázi teplot vyšších. Tuto teorii mají vědci údajně ověřenou.
Na druhou stranu je zde velké množství vědců, kteří si myslí, že za klimatické změny může jen člověk a jeho činnost na zemi. Tato verze je pro nás jakožto lidi představitelnější, a to hlavně z toho důvodu, že je nám neustále předkládána ve všech médiích. My sami sice nedokážeme vidět, kde je pravda a ani sami vědci se nedokáží na finálním verdiktu shodnout.
Zkusme se chvilku podívat na činnosti podnikatelů a firem. Snaží se svou propagaci a marketing spojit se záchranou životního prostředí. Například: Za jeden koupený produkt vysadíme strom… Dalo by se říci, že výrobci tohoto fenoménu globálního oteplování využívají ve svůj prospěch. Je toto také jeden z důvodů, proč se v nás drží touha zachránit něco, co třeba ani pomoc nepotřebuje?
naše planeta
Stejně jako každý vědec i člověk má svůj vlastní názor. Někteří si myslí, že teorie o teplotních fázích je nesmysl. Stejně tomu je i naopak. Nikdo však nedokáže posoudit, kde leží pravda a co vlastně za tím vším, co je pojmenováno jako globální oteplování, stojí. Třeba za pár let budou mít všichni vědci jasnou odpověď potvrzenou hmatatelnými fakty a materiály.
Vy sami byste se neměli nechat strhnout davem a věřit tomu, co je vám podkládáno pod nos. Vždy mějte svůj vlastní rozum a snažte se v různých věcech najít souvislosti. Na to ani vědci být nemusíme.