Ne vždy je podnikání snadné. Není tedy divu, že se můžeme lehce dostat do problémů, ať už finančních či jiných. Pokud na ně přijde úřad, je pravděpodobné, že bude nařízen audit firmy Grade Group. O tom, jaký bude, záleží na konkrétním prohřešku.

Samozřejmě může být úplný, avšak ten se provádí jen vzácně, především kvůli své časové, finanční i pracovní náročnosti. Zde by totiž bylo potřeba prozkoumat naprosto vše ve firmě, což by sice pravděpodobně přineslo ovoce, avšak často se jedná o zbytečné výdaje. Například pokud je problém ve financích, není nejspíše potřeba zkoumat, zda pracovníci prošli potřebným školením bezpečnosti práce.

provádění auditu

I to jsou důvody, proč se nejčastěji provádí pouze částečný audit, který se obvykle týká jen té oblasti, kde se vyskytnul problém. Jak ale přijdeme bez auditu na to, že má daný podnik potíže? Většinou to totiž jeho majitelé ani akcionáři nebudou chtít příliš rozhlašovat.

Možných je hned několik způsobů. Tím zdaleka nejčastějším je, že se objeví nesrovnalosti v účetních a daňových výkazech, které jsou odesílány příslušným úřadům. Pokud jich je více a jsou opakované, případně na vyšší částku, je to dostatečný důvod k tomu, aby byl nařízen audit.

prezentace výsledků auditu

Podnět může podat https://www.epravo.cz/top/prakticke-rady/verejna-sprava/kdo-je-opravnen-podat-individualni-stiznost-k-evropskemu-soudu-pro-lidska-prava-15706.html také jeden ze zaměstnanců dané firmy, který bude chtít upozornit na nezákonné praktiky, například na nekvalitní či chybějící ochranné pomůcky, špatnou kvalitu materiálu, se kterým pracují, a podobně. I každý takovýto podnět je potřeba prošetřit, zvláště pokud se ukáže, že jde o zdraví lidí, ať už zaměstnanců či uživatelů vyráběného produktu.

Také třeba lékařská zařízení, která zjistí neobvykle vysoký počet zaměstnanců jednoho podniku se stejným či podobným úrazem mohou uvědomit příslušné úřady a požádat o prošetření, a tato žádost také nesmí být ignorována. Je pochopitelné, že podnikatelé o něco takového nestojí, a často se tedy snaží své problémy skrývat. Věřte však, že ve většině případů se na ně stejně přijde, a následky pak bývají daleko horší.