Ceny uděluje časopis Annals of Improbable Research (dalo by se přeložit jako anály nepravděpodobného výzkumu). Cenu získává každý rok 10 vědeckých výzkumů. Na rozdíl od skutečných Nobelových cen Ig Nobelova cena zahrnuje více kategorií, kromě klasických oborů společných s Nobelovou cenou také například biologii, techniku a veřejné zdraví. Ceremoniál probíhá na Harvardově univerzitě a i ten zahrnuje mnoho vtipů a parodujících elementů.

naštvaný pštros

Historie

První Ig Nobelovy ceny byly uděleny v roce 1991. Původní myšlenka byla udělení za výzkum, který „nemůže, nebo by raději neměl být opakován“. Udělování cen pokračuje dodnes. Dnes je již však definice udělené ceny méně posměšná, jedná se o ocenění za objevy, které „mají lidi nejdříve rozesmát a poté je donutit se zamyslet“. Už jen název ceny je slovní hříčkou. Ig odkazuje na fiktivního bratra Alfreda Nobela. Při zápisu v původní angličtině zní Ig Nobel Prize a přestože výslovnost je jiná, zápis Ignoble znamená nečestný či nešlechetný.

Ceny

Jak již bylo zmíněno, ceny jsou udělované za výzkum, který „má nejdříve rozesmát a poté donutit se zamyslet“. Předchozí roky zahrnují kriticky udělené ceny například za výzkumy týkající se homeopatie. Ig Nobelovy ceny ale nejsou jen satirickou kritikou, dávají se i za „seriózní“ výzkumy, které jsou jen značně neobvyklé či vtipné. Jedná se například o výzkum z roku 2004 testující pravidlo pěti sekund (zda jídlo, které spadne na zem nebude kontaminované mikroorganismy, pokud se sebere do 5 sekund – odpověď: bude), nebo o výzkum z roku 1998 zda lidská přítomnost sexuálně stimuluje pštrosy – odpověď: ano.
ruce laborantky

Uplatnění

Jedna z Ig Nobelových cen našla uplatnění i v praxi! Jedná se o studii zkoumající, zda je jeden z druhů komára přenášejících malárii přitahován stejně k pachu Limburského sýra jako k pachu lidských nohou – odpověď: ano. Později se v návaznosti na tento výzkum začaly vyrábět pasti na komáry s tímto odérem