Základem úspěchu prakticky každé firmy je vhodně zvolená marketingová strategie. Ta má za cíl jak udržet stávající zákazníky, tak zároveň lákat stále nové. Tím se samozřejmě stále zvyšuje zisk, který daná firma získá.

Otázkou všem je, jakou marketingovou strategii zvolit. Nejčastěji se jedná o kombinaci několika navzájem se doplňujících propagačních metod, zvolených tak, aby výsledný efekt byl co největší. Avšak ačkoliv mezi širokou veřejností je zdaleka nejznámější klasická televizní reklama, není ani zdaleka jediná.

clanek4

Jinou možností, kterou firmy mají, jsou PR články Seolight.cz. Jedná se o články, které se tváří jako běžná součást daného časopisu či internetové stránky. Nemělo by být na první pohled poznat, že se jedná o propagaci.

Cílem je vyvolat ve čtenáři dojem, že se nejedná o reklamu, nýbrž o normální článek, uveřejněný v daném časopise. Tím v něm vyvolá větší důvěru v daný produkt. Pokud totiž půjde o klasickou tištěnou reklamu, většina čtenářů k ní bude skeptická. Pokud však daný produkt bude oním časopisem doporučen, pak je to něco jiného.

clanek3

Jistě, můžeme říci, že je to svého druhu podvod na lidi. A faktem je, že k tomuto způsobu propagace se nejčastěji uchylují nepříliš čestné firmy, které obchodují se zbožím pochybného účinku, jako jsou zázračné léky na hubnutí či čističe vzduchu.

Je samozřejmé, že ani zákon není k tomuto problému lhostejný. Proto mají firmy povinnost tyto články označit, aby bylo patrné, že se jedná o inzerci. Obvykle se jedná o slova „public relation“ či „placená inzerce“. Ta jsou však umístěna na co nejméně nápadném místě.

A kde tyto články najdeme? Nejčastěji v odborněji zaměřených časopisech a také v nejrůznějších magazínech pro ženy. Tam totiž mají největší účinek. Proto je dobré varovat před tímto problémem zejména starší lidi. Věřte totiž, že v naprosté většině případů rozhodně nedostanou to, co si za své peníze koupí.